Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Menylista

PappersmenyRapporterNätverk/portar

Default Source (standardkälla)

Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)

Configure MP (konf. univ.matare)

Substitute Size (ersättningsstorlek)

Paper Texture (Pappersstrukt.)

Paper Weight (Pappersvikt)

Paper Loading (pappersmatning)

Custom Types (anpassade typer)

Anpassade namn1

Universal Setup (Universell inställning)

Sida med menyinställningar

Enhetsstatistik

Nätverksinställningar2

Profillista

Skriva ut teckensnitt

Skriv ut katalog

Demoutskrift

Inventarierapport

Sammanfattning av händelselogg

Active NIC (Aktivt nätverkskort)

Standardnätverk3

Standard-USB

Menyn Parallell4

SMTP-inställningar

Security (säkerhet)InställningarHjälp

1 Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.

2 Beroende på skrivarinställningarna visas det här menyalternativet som Nätverksinstallationssida eller Sida med nätverksinställningar för [x].

3 Den här menyn visas antingen som Standardnätverk eller Nätverk [x], beroende på skrivarens inställning.

4 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa skrivarmodeller.

Övriga säkerhetsinställningar4

Konfidentiell utskrift

Diskrensning4

Säkerhetsgranskningslogg

Ställ in datum och tid

Allmänna inställningar

Menyn Flash-enhet4

Utskriftsinställningar

Skriv ut alla handböcker

Utskriftskvalitet

Utskriftsmaterialguide

Guide för utskriftsfel

Menyöversikt

Informationsguide

Anslutningsguide

Flyttguide

Guide för förbrukningsmaterial

Var denna artikel användbar?
Top