Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

זיהוי מתקשר אינו מוצג

פעולהכןלא

שלב 1

צור קשר עם ספק התקשורת שלך ובדוק אם קו הטלפון שלך מנוי בשירות של זיהוי מתקשר.

הערות:

  • אם האזור שלך תומך בריבוי תבניות לזיהוי מתקשר, יתכן שתיאלץ לשנות את הגדרת ברירת המחדל. יש שתי הגדרות זמינות: FSK (תבנית 1) ו- DTMF (תבנית 2).
  • זמינות הגדרות אלו בתפריט Fax (פקס) תלויה בשאלה אם המדינה שלך או האזור שלך תומכים בריבוי תבניות לזיהוי מתקשר.
  • צור קשר עם ספק התקשורת שלך כדי להחליט באיזו הגדרת תבנית או מתג להשתמש.

האם זיוי המתקשר מופיע?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top