Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

Bruke skriverens kontrollpanel

BrukFor å

1

Kontrollpanelskjerm

  • Vis skriverstatus og meldinger.
  • Konfigurer og betjen skriveren.

2

Hjem

Gå til startbildet.

3

Hvilemodus-knapp

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus.

Slik aktiverer du skriveren igjen:

  • Trykk på en hvilken som helst knapp.
  • Åpne en dør eller et deksel.
  • Send en utskriftsjobb fra datamaskinen.
  • Utfør en Tilbakestilling ved oppstart med hovedstrømbryteren.
  • Koble en enhet til USB-porten på skriveren.

4

Tastatur

Angi tall, bokstaver eller symboler.

5

Lampe

Kontrollere statusen for skriveren.

6

Start-knappen

Starte en jobb (avhengig av hvilken modus som er valgt).

7

Avbryt-knappen

Stopp all utskriftsaktivitet.

8

Fjern alle-/Tilbakestill-knappen

Tilbakestill innstilingene for en funksjon, slik som utskrift, kopiering eller e-post, til standardinnstillingene.

Var denne artikkelen nyttig?
Top