Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Opsætning af fax via en kabelmodemforbindelse

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien, skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.

1. opsætning: Printeren er sluttet direkte til et kabelmodem

  1. Slut den ene ende af telefonkablet til printerens LINE-port.

  2. Slut den anden ende af kablet til porten, der er mærket Telefonlinje 1 eller Telefonport på kabelmodemmet.

  3. Indsæt den analoge telefon i telefonporten på printeren.

Bemærk!  Du kan kontrollere, om telefonporten på kabelmodemmet er aktiv ved at tilslutte en analog telefon og derefter lytte efter en klartone.

2. opsætning: Printeren er sluttet til et vægstik, og kabelmodemmet er installeret et andet sted i huset

  1. Slut den ene ende af telefonkablet til printerens LINE-port.

  2. Slut den anden ende af kablet til et aktivt analogt telefonstik i væggen.

  3. Indsæt den analoge telefon i telefonporten på printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top