Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Skanne til en datamaskin ved å bruke Embedded Web Server

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Skanneprofil > Opprett skanneprofil.

 3. Velg skanneinnstillinger, og klikk deretter på Neste.

 4. Velg en plassering på datamaskinen der du vil lagre filen med skanneresultatet.

 5. Angi et skannenavn, og deretter et brukernavn.

  Merk:  Dette navnet vises på listen Skanneprofil.

 6. Klikk på Send.

  Merk:  Når du klikker på Send, blir det automatisk tildelt et hurtignummer. Du kan bruke dette nummeret når du skal skanne dokumentene.

 7. Les instruksjonene på skjermbildet Skanneprofil.

  1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

   Merknader:

   • Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
   • Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.
  2. Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

  3. Gjør ett av følgende:

   • Trykk på #, og angi et kortnummer ved hjelp av tastaturet.
   • Velg følgende på startsiden:
   • Tilbakeholdte jobber > Profiler >  velg snarveien på listen
   • Merk:  Skanneren skanner og sender dokumentet til katalogen du har angitt.

 8. Vis filen fra datamaskinen.

  Merk:  Filen lagres på det angitte stedet, eller startes i programmet du anga.

Var denne artikkelen nyttig?
Top