Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Umieść zacięte oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

  • Aby usunąć komunikat i anulować zadanie skanowania, dotknij opcji Anuluj zadanie.
  • Aby kontynuować skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów od momentu zakończenia ostatniego pomyślnego zadania skanowania, dotknij opcji Skanuj z automatycznego podajnika.
  • Aby kontynuować skanowanie ze skanera od momentu zakończenia ostatniego pomyślnego zadania skanowania, dotknij opcji Skanuj z płyty skanera.
  • Aby zakończyć skanowanie na ostatnim pomyślnym zadaniu skanowania, dotknij opcji Zakończ zadanie bez dalszego skanowania.
  • Aby ponowić zadanie skanowania z użyciem ostatnio obowiązujących ustawień, dotknij opcji Ponownie uruchom zadanie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top