Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Zamknij pokrywę skanera i załaduj oryginały, jeśli ponownie uruchamiasz zadanie [2yy.xx]

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

  • Aby kontynuować skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów od momentu zakończenia ostatniego pomyślnego zadania skanowania, dotknij opcji Skanuj z automatycznego podajnika.
  • Aby kontynuować skanowanie z szyby skanera od razu po zakończeniu ostatniego pomyślnego zadania skanowania, dotknij opcji Skanuj z płyty skanera.
  • Aby zakończyć skanowanie na ostatnim pomyślnym zadaniu skanowania, dotknij opcji Zakończ zadanie bez dalszego skanowania.
  • Uwaga:  Ta opcja nie anuluje zadania skanowania. Wszystkie pomyślnie zeskanowane strony zostaną dalej przetworzone w celu kopiowania, faksowania lub wysłania w wiadomości e-mail.

  • Aby usunąć komunikat i anulować zadanie skanowania, dotknij opcji Anuluj zadanie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top