Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Bruke de avanserte alternativene

Velg blant følgende innstillinger:

  • Juster ADF-forskyvning – Med dette alternativet kan du rette opp skannede bilder som er lett forskjøvet når de kommer fra skuffen til den automatiske dokumentmateren.
  • Avansert bildebehandling: Bruk dette alternativet til å justere innstillinger for fjerning av bakgrunn, fargebalanse, fargefjerner, kontrast, JPEG-kvalitet, speilvending, negativt bilde, kant til kant-skanning, skyggedetaljer, skarphet og temperatur før du sender dokumentet via e-post.
  • Tilpasset jobb: Dette alternativet kombinerer flere skannejobber til én jobb.
  • Merk:  Dette alternativet vises bare når det er installert en formatert, fungerende skriverharddisk.

  • Kantradering: Dette alternativet fjerner flekker eller merker langs kantene på et dokument. Du kan velge å fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Denne innstillingen fjerner alt fra det angitte området, og ingenting etterlates på den delen av skanningen.
  • Overføringslogg: Dette alternativet skriver ut overføringsloggen eller overføringsfeilloggen.
Var denne artikkelen nyttig?
Top