Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Send som

Bruk dette alternativet til å angi utskriftstype for det skannede bildet.

Velg ett av følgende:

  • PDF: Bruk dette alternativet til å opprette én enkelt fil med flere sider. Dette kan sendes som en sikret eller komprimert fil.
  • TIFF: Bruk dette alternativet til å opprette flere filer eller én fil. Hvis Flersiders TIFF er deaktivert i Embedded Web Server, lagres det én side i hver fil hvis du velger TIFF. Filstørrelsen er vanligvis større enn en tilsvarende JPEG-fil.
  • JPEG: Bruk dette alternativet til å opprette og legge ved en separat fil for hver side av originaldokumentet.
  • XPS: Bruk dette alternativet til å opprette én enkelt XPS-fil med flere sider.
  • RTF: Bruk dette alternativet til å opprette en fil i redigerbart format.
  • TXT: Bruk dette alternativet til å opprette en ASCII-tekstfil uten formatering.
  • Merk:  For å kunne bruke alternativet RTF eller TXT må du kjøpe og installere OCR-løsningen for AccuRead.

Var denne artikkelen nyttig?
Top