Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Grunnleggende om faksoppsett

Mange land og regioner krever at utgående fakser inneholder følgende informasjon øverst eller nederst på hver overførte side, eller på den første siden av overføringen: faksnavn (identifisering av bedriften, organisasjonen eller personen som sender meldingen) og faksnummer (telefonnummeret til faksmaskinen, bedriften, organisasjonen eller personen som sender faksen).

Når du skal oppgi informasjonen for faksoppsett, må du bruke skriverens kontrollpanel, eller bruke nettleseren for å få tilgang til innebygget webserver, og deretter åpne menyen Innstillinger.

Merk:  Hvis du ikke har et TCP/IP-miljø, må du bruke skriverens kontrollpanel til å angi informasjonen for faksoppsett.

Bruke skriverens kontrollpanel til faksoppsett

Når skriveren slås på for første gang, vises en rekke oppstartsskjermbilder. Hvis skriveren har faksfunksjoner, vises skjermbildene med faksnavn og faksnummer.

 1. Når skjermbildet med faksnavnet vises, gjør du følgende:

  1. Angi hvilket navn som skal skrives ut på alle utgående fakser.

  2. Tast inn faksnavnet, og berør Send inn.

 2. Når faksnummerbildet vises, taster du inn faksnummeret og berører Send inn.

Bruke innebygget webserver til faksoppsett

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk Innstillinger > Faksinnstillinger > Analogt faksoppsett.

 3. Angi navnet som skal skrives ut på alle utgående fakser i feltet Faksnavn.

 4. Angi skriverens faksnummer i feltet for faksnummer.

 5. Klikk på Send inn.

Var denne artikkelen nyttig?
Top