Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Charakterystyka papieru

Przedstawiona poniżej charakterystyka papieru ma wpływ na jakość wydruku i niezawodność drukowania. Charakterystykę tę należy brać pod uwagę przy ocenie przydatności nowego papieru.

Gramatura

Zasobniki drukarki mogą automatycznie pobierać papier z włóknami wzdłuż strony o gramaturze do 176 g/m2. Podajnik do wielu zastosowań może automatycznie pobierać papier z włóknami wzdłuż strony o gramaturze do 176 g/m2. Papier o gramaturze mniejszej niż 60  g/m2 może nie być wystarczająco sztywny, co może skutkować problemami z  podawaniem papieru i jego zacięciami. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, stosując papier z włóknami wzdłuż strony, o gramaturze 75 g/m2. W przypadku papieru o rozmiarze mniejszym niż 182  x  257  mm zalecamy użycie papieru  o  gramaturze  90  g/m2 lub  cięższego.

Uwaga:  Drukowanie dwustronne jest obsługiwane w przypadku papieru z włóknami wzdłuż strony o gramaturze w zakresie 60–105 g/m2.

Zwijanie

Zwijanie to tendencja papieru do zakrzywiania się na brzegach. Nadmierne zwijanie się może spowodować problemy z podawaniem papieru. Papier może się zwijać po przejściu przez drukarkę, gdzie wystawiony jest na działanie wysokiej temperatury. Trzymanie rozpakowanego papieru w warunkach o bardzo dużej lub bardzo małej wilgotności, w wysokiej lub niskiej temperaturze, nawet w zasobnikach, może przyczynić się do zawinięcia brzegów przed drukowaniem i spowodować problemy z podawaniem.

Gładkość

Gładkość papieru ma bezpośredni wpływ na jakość wydruku. Jeśli papier jest zbyt szorstki, toner nie zostanie prawidłowo wtopiony w arkusz. Zbyt gładki papier może spowodować problemy z podawaniem lub jakością wydruku. Należy stosować papier o gładkości od 100 do 300 punktów Sheffielda; najlepszą jakość wydruków osiąga się jednak, stosując papier o gładkości od 150 do 250 punktów Sheffielda.

Zawartość wilgoci

Ilość wilgoci zawartej w papierze ma wpływ zarówno na jakość wydruków, jak i zdolność do prawidłowego podawania papieru przez drukarkę. Papier należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu do momentu jego użycia. Dzięki temu papier będzie mniej narażony na zmiany wilgotności, niekorzystnie wpływające na jego parametry.

Przechowuj papier w oryginalnym opakowaniu w tych samych warunkach, w których znajduje się drukarka, od 24 do 48 godzin przed drukowaniem. Powyższy okres należy przedłużyć do kilku dni, jeśli warunki przechowywania lub transportu papieru znacznie różnią się od warunków, w których znajduje się drukarka. Również gruby papier może wymagać dłuższego okresu klimatyzowania.

Kierunek ułożenia włókien

Kierunek włókien określa sposób ułożenia włókien papieru w arkuszu. Kierunek włókien może być wzdłużny, czyli równoległy do długości papieru, lub poprzeczny, czyli równoległy do szerokości papieru.

Dla papieru dokumentowego o gramaturze z zakresu 60–90 g/m2 zaleca się używanie papieru z włóknami wzdłuż strony.

Zawartość włókien

Większość papieru kserograficznego wysokiej jakości wykonana jest w 100% z przetworzonej chemicznie papierówki. Taki skład masy pozwala uzyskać papier o wysokim stopniu stabilności, gwarantującym mniejsze problemy z podawaniem papieru w drukarce i lepszą jakość wydruków. Papier zawierający inne włókna, np. bawełny, może powodować problemy podczas drukowania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top