Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Używanie papieru makulaturowego i innych papierów biurowych

Firma Lexmark jest wrażliwa na problemy środowiska naturalnego, dlatego wspiera korzystanie z biurowego papieru makulaturowego do drukarek laserowych (elektrofotograficznych). W roku 1998 firma Lexmark przedstawiła rządowi USA wyniki badań, zgodnie z którymi papier makulaturowy produkowany przez główne zakłady papiernicze w USA jest podawany równie dobrze, co papier nie pochodzący z makulatury. Nie można jednak wydać ogólnego oświadczenia stanowiącego, że każdy rodzaj papieru makulaturowego będzie właściwie podawany.

Firma Lexmark stale sprawdza współpracę produkowanych drukarek z papierem makulaturowym (zawartość 20–100% odpadów pokonsumenckich) i gamą papierów testowych z całego świata, prowadząc badania komorowe pozwalające uzyskać różne warunki temperaturowe i wilgotnościowe. Firma Lexmark nie ma powodu zniechęcać do korzystania z dzisiejszych biurowych papierów makulaturowych, aczkolwiek właściwości papieru makulaturowego powinny być zgodne z poniższymi wytycznymi.

  • Niska wilgotność (4–5%)
  • Odpowiednia gładkość (100–200 jednostek Sheffielda lub 140–350 jednostek Bendtsena, dla Europy)
  • Uwaga:  Niektóre znacznie gładsze papiery (np. 90 g Premium dla drukarek laserowych, 50–90 jednostek Sheffielda) i znacznie bardziej szorstkie (np. bawełniany Premium, 200–300 jednostek Sheffielda) zostały wyprodukowane w celu pracy z drukarkami laserowymi, mimo rodzaju powierzchni. Przed użyciem tych typów papieru należy zasięgnąć porady dostawcy papieru.

  • Odpowiedni współczynnik tarcia między arkuszami (0,4–0,6)
  • Odpowiednia odporność na zginanie w kierunku podawania

Papier makulaturowy, papier o mniejszej gramaturze (<60 g/m2) i/lub cieńszy (<0,1 mm), a także papier cięty w poprzek włókien, gdy zostanie użyty w drukarkach pobierających arkusze krótszą krawędzią), może mieć mniejszą odporność na zginanie niż wymagana do niezawodnego podawania papieru. Przed użyciem tych typów papieru do drukowania laserowego (elektrofotograficznego) należy zasięgnąć porady dostawcy papieru. Należy pamiętać, że są to wyłącznie ogólne wytyczne i że nawet papier zgodny z nimi może być przyczyną występowania problemów z podawaniem w każdej drukarce laserowej (np. w przypadku zawinięcia papieru podczas normalnych warunków drukowania).

Czy ten artykuł był pomocny?
Top