Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Menuen sikkerhedsovervågningslog

BrugFor at

  Eksporter log

Gør det muligt for en autoriseret bruger at eksportere sikkerhedsloggen.

Bemærkninger:

 • Hvis du vil eksportere logfilen fra printerens kontrolpanel, skal du sætte et flash-drev i printeren.
 • Hvis du vil eksportere logfilen fra den integrerede webserver, skal du overføre logfilen til en computer.

  Slet log

 • Ja
 • Nej

Angiv, om overvågningslogfiler slettes.

  Konfigurer log

 • Aktiver overvågning
  • Ja
  • Nej
 • Aktiver perifer syslog
  • Nej
  • Ja
 • Perifer syslog-server
  • [streng på 256 tegn]
 • Perifer syslog-port
  • 1-65535
 • Perifer syslog-metode
  • Normal UDP
  • Stunnel
 • Perifer syslog-funktion
  • 0 - 23
 • Logfør hele adfærden
  • Overskriv ældste poster
  • Logfør e‑mail, derefter slet alle poster

Angive, hvordan overvågningslogfiler skal konfigureres.

Bemærkninger:

 • Aktiver overvågning afgør, om hændelser registreres i sikkerhedsovervågningsloggen og perifer sysloggen. Standardindstillingen er Nej.
 • Aktiver perifer syslog afgør, om logfilerne sendes til en perifer server. Standardindstillingen er Nej.
 • Perifer syslog-server angiver den værdi, der bruges til at sende logfiler til den eksterne syslog-server.
 • Perifer syslog-port angiver den port, hvorfra printeren overfører logførte hændelser til en ekstern server.
 • Perifer syslog-metode angiver den protokol, som printeren bruger til at overføre logførte hændelser til en ekstern server. Normal UDP er standardindstillingen.
 • Perifer Syslog facilitet angiver den facilitetsværdi, som printeren bruger, når den sender hændelser til en ekstern syslog-server. Standardindstillingen er 4 minutter.
 • “Logfør hele adfærden” bestemmer, hvordan løser problemet, der opstår, hvis logfilen fylder hele den tildelte hukommelse. "Overskriv ældste poster" er standardindstillingen.
BrugFor at

  Konfigurer log (fortsat)

 • Admins e-mail-adresse
  • [streng på 256 tegn]
 • Signer eksporter digitalt
  • Fra
  • Til
 • Grad af alvor for hændelser, der skal logges
  • 0 - 7
 • Logfør ikke-loggede hændelser i den perifere syslog
  • Nej
  • Ja
 • Advarsel om sletning af logfiler til e-mail
  • Nej
  • Ja
 • Advarsel om ombrydning af logfiler til e-mail
  • Nej
  • Ja
 • Advarsel om % fuld e-mail
  • Nej
  • Ja
 • Advarselsniveau om % fuld
  • 1–99
 • Advarsel om eksport af logfiler til e-mail
  • Nej
  • Ja
 • Advarsel om ændrede indstillinger for logfiler til e-mail
  • Nej
  • Ja
 • Loglinjeslutninger
  • LF (\n)
  • CR (\r)
  • CRLF (\r\n)

Angive, hvordan overvågningslogfiler skal konfigureres.

Bemærkninger:

 • "Admins e‑mail-adresse" angiver, om administratorer automatisk får besked om bestemte logførte hændelser. Denne indstilling kan have en eller flere e-mail-adresser (adskilt med kommaer).
 • "Signer eksporter digitalt" bestemmer, om printeren automatisk signerer hver eksporteret sikkerhedslog. Fra er standardindstillingen.
 • "Grad af alvor for hændelser, der skal logges", registrerer alvorlighedsværdien for hver enkelt hændelse. Standardindstillingen er 4 minutter.
 • "Perifer syslog ikke-loggede hændelser" bestemmer, om printeren sender hændelser til fjernserveren, der har et alvorlighedsniveau, som er større end værdien for indstillingen "Grad af alvor for hændelser, der skal logges”. Standardindstillingen er Nej.
 • "Advarsel om sletning af logfiler til e-mail" angiver, om printeren sender en e-mail til administratoren, hver gang der slettes en logfil via printerens kontrolpanel eller EWS. Standardindstillingen er Nej.
 • "Advarsel om ombrydning af logfiler til e-mail" bestemmer, om printerens en e-mail til administratoren, når logfilsposter overskrives. Standardindstillingen er Nej.
 • "Send e-mail med advarsel om % fuld" bestemmer, om printeren sender en e-mail til administratoren, når logfilen fylder en bestemt del af den tildelte plads. Standardindstillingen er Nej.
 • "Advarselsniveau om % fuld" bestemmer, om den plads, som logfil fylder, er lig med eller overstiger værdien for advarselsniveau om fuld. Standardindstillingen er 90 minutter.
 • "Advarsel om eksport af logfiler til e-mail" bestemmer, om printeren sender en e-mail til administratoren, når der er eksporteret en logfil. Standardindstillingen er Nej.
 • "Advarsel om ændrede indstillinger for logfiler til e-mail" bestemmer, om printeren sender en e-mail til administratoren, når værdien af indstillingen Aktiver overvågningslogfil. Standardindstillingen er Nej.
 • "Loglinjeslutninger" angiver, hvordan linjeslutninger håndteres i logfilen, afhængigt af, hvilket operativsystem der bruges til analyse eller visning af filen. Standardindstillingen er "LF (\n)".
Var denne artikel nyttig?
Top