Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Menyen Angi dato og klokkeslett

BrukFor å

  Aktuell dato og klokkeslett

Vis skriverens gjeldende innstillinger for dato og klokkeslett.

  Angi dato og klokkeslett manuelt

Angi dato og klokkeslett.

Merk:  Dato/klokkeslett angis i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS.

  Tidssone

Velg en tidssone.

Merk:  Standardinnstillingen er GMT.

  Angi sommertid automatisk

 • Av

Konfigurer skriveren til å bruke startdato og sluttdato for sommertid, som angitt i skriverens innstilling for tidssone.

Merk:  På er standardinnstillingen og bruker gjeldende sommertid til den respektive tidssoneinnstillingen.

  Konfigurasjon av tilpasset tidssone

 • Startuke for sommertid
 • Startdag for sommertid
 • Startmåned for sommertid
 • Starttid for sommertid
 • Sluttuke for sommertid
 • Sluttdag for sommertid
 • Sluttmåned for sommertid
 • Sluttid for sommertid
 • DST-forskyvning

Gir brukeren muligheten til å angi tidssonen.

  Aktiver NTP

 • Av

Aktiver nettverkstidsprotokollen, som synkroniserer klokkene på enhetene i et nettverk.

Merk:  Standardinnstillingen er På.

  NTP-server

Vis NTP-serveradressen.

  Aktiver godkjenning

 • Av

Endre godkjenningsinnstillingen til På eller Av.

Merk:  Standardinnstillingen er Av.

Var denne artikkelen nyttig?
Top