Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Menyen Sikkerhetskontrollogg

BrukTil å

  Eksporter logg

Gjør det mulig for en autorisert bruker å eksportere sikkerhetsloggen.

Merknader:

 • For at en bruker skal kunne eksportere loggen fra skriverens kontrollpanel, må du koble en flash-stasjon til skriveren.
 • Hvis du vil eksportere loggen fra Embedded Web Server, må du laste ned loggen til en datamaskin.

  Slett logg

 • Ja
 • Nei

Angi om kontrolloggene slettes.

  Konfigurer logg

 • Aktiver kontroll
  • Ja
  • Nei
 • Aktiver ekstern systemlogg
  • Nei
  • Ja
 • Ekstern systemloggserver
  • [256 tegnstrenger]
 • Ekstern systemloggport
  • 1–65535
 • Ekstern systemloggmetode
  • Normal UDP
  • Stunnel
 • Ekstern systemlogg-funksjon
  • 0–23
 • Full logg
  • Pakk over eldste oppføringer
  • Send logg via e-post, og slett alle oppføringer

Angi hvordan kontrolloggene konfigureres.

Merknader:

 • Aktiver kontroll angir om hendelsene registreres i sikkerhetskontrolloggen og den eksterne systemloggen. Standardinnstillingen er Nei.
 • Aktiver ekstern systemlogg angir om loggene sendes til en ekstern server. Standardinnstillingen er Nei.
 • Ekstern systemloggserver angir verdien som brukes til å sende logger til den eksterne systemloggserveren.
 • Ekstern systemloggport identifiserer porten som brukes når skriveren sender loggførte hendelser til en ekstern server.
 • Ekstern systemloggmetode identifiserer protokollen som brukes av skriveren til å sende loggførte hendelser til en ekstern server. Standardinnstillingen er Normal UDP.
 • Ekstern systemlogg-fasilitet angir verdiene som skriveren bruker når den sender hendelser til den eksterne systemloggserveren. Standardinnstillingen er 4.
 • Full logg angir hvordan skriveren løser det hvis loggen fyller opp hele det tildelte minnet. Standardinnstillingen er Skriv over det eldste oppføringene.
BrukTil å

  Konfigurer logg (fortsatt)

 • Administratorens e-postadresse
  • [256 tegnstrenger]
 • Digitalt signerte eksporter
  • Av
 • Alvorlighetsgrad for logghendelser
  • 0–7
 • Ikke loggførte hendelser i ekstern syslog
  • Nei
  • Ja
 • E-postvarsel for fjernet logg
  • Nei
  • Ja
 • E-postvarsel for pakket logg
  • Nei
  • Ja
 • Epostvarsel % full
  • Nei
  • Ja
 • Varslingsnivå % full
  • 1–99
 • E-postvarsel for eksportert logg
  • Nei
  • Ja
 • E-postvarsel for endrede innstillinger
  • Nei
  • Ja
 • Logglinjeskift
  • LF (\n)
  • CR (\r)
  • CRLF (\r\n)

Angi hvordan kontrolloggene konfigureres.

Merknader:

 • Administratorens e-postadresse angir om administratorene skal varsles automatisk ved enkelte logghendelser. Denne innstillingen kan ha én eller flere e-postadresser (adskilt med komma).
 • Digitalt signerte eksporter angir om skriveren signerer hver eksporterte sikkerhetslogg automatisk. Standardinnstillingen er Av.
 • Alvorlighetsgrad av hendelser som skal loggføres registrerer hvor kritisk en hendelse er. Standardinnstillingen er 4.
 • Ikke-loggførte hendelser i ekstern systemlogg angir om skriveren sender hendelser til en ekstern server som har en høyere alvorlighetsverdi enn innstillingen for Alvorlighetsgrad av hendelser som skal loggføres. Standardinnstillingen er Nei.
 • E-postvarsel for fjernet logg angir om skriveren sender en e-post til administratoren hver gang en logg slettes via skriverens kontrollpanel eller EWS. Standardinnstillingen er Nei.
 • E-postvarsel for pakket logg angir om skriveren sender en e-post til administratoren når loggoppføringer overskrives. Standardinnstillingen er Nei.
 • E-postvarsel for % fullt angir om skriveren sender en e-post til administratoren når loggen fyller opp en viss mengde minne. Standardinnstillingen er Nei.
 • Varslingsnivå % full angir om plassen som brukes av loggen tilsvarer eller overskrider verdien for varslingsnivå full. Standardinnstillingen er 90.
 • E-postvarsel for eksportert logg angir om skriveren sender en e-post til administratoren når en logg eksporteres. Standardinnstillingen er Nei.
 • E-postvarsel for endrede innstillinger angir om skriveren sender en e-post til administratoren når verdien på Aktiver kontrollogg vises eller skjules. Standardinnstillingen er Nei.
 • Logglinjeskift angir hvordan linjeskift skal behandles i loggfilen avhengig av operativsystemet som skal brukes til å analysere eller vise filen. Standardinnstillingen er LF (\n).
Var denne artikkelen nyttig?
Top