Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Konfigurere Multisending

Merk:  En nyere versjon av denne brukerhåndboken inneholder kanskje en direktekobling til administratorhåndboken for dette programmet. Hvis du vil se etter oppdateringer til denne Brukerhåndboken, kan du gå til http://support.lexmark.com.

BrukFor å

Skanne et dokument, og deretter sende det skannede dokumentet til flere mål.

Merk:  Sørg for at det er nok ledig plass på skriverens harddisk.

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merk:  Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. Skriverens IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

 2. Klikk på Innstillinger > Programmer > Administrasjon av programmer > Multi  sending.

 3. Klikk på Legg til i Profiler-delen, og tilpass deretter innstillingene.

  Merknader:

  • Hold musepekeren over hvert felt for å vise en beskrivelse av innstillingen.
  • Hvis du velger FTP eller Delt mappe som et mål, må du sørge for at plasseringsinnstillingene for målet er riktige. Skriv inn riktig IP-adresse for vertsdatamaskinen der det angitte målet er plassert. Se Finne datamaskinens IP-adresse hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du henter IP-adressen for vertsdatamaskinen.
 4. Klikk Bruk.

Du bruker programmet ved å trykke på Multisending på startsiden, og deretter følger du anvisningene på skriverskjermen.

Var denne artikkelen nyttig?
Top