Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Slette ikke-flyktig minne

Slett individuelle innstillinger, enhets- og nettverksinnstillinger, sikkerhetsinnstillinger og innebygde løsninger ved å gjøre følgende:

  1. Slå av skriveren.

  2. Trykk ned og hold 2 og 6 mens du slår på skriveren. Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftsindikatoren vises.

    Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og menyen Konfigurering vises. Når skriveren er slått helt på, vises det en liste over funksjoner på skriverskjermen i stedet for de vanlige startskjermikonene.

  3. Trykk på Slett alle innstillinger.

    Skriveren startes på nytt flere ganger mens prosessen pågår.

    Merk:  Når du velger Slett alle innstillinger, fjernes alle enhetsinnstillinger, løsninger, jobber og passord trygt fra skriverminnet.

  4. Trykk på Tilbake > Avslutt konfigureringsmeny.

Skriveren utfører en ny start og går deretter tilbake til vanlig driftsmodus.

Var denne artikkelen nyttig?
Top