Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Slette innholdet på skriverens harddisk

Merknader:

 • Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.
 • Hvis du konfigurerer Slett midlertidige datafiler på skrivermenyen, kan du fjerne gjenværende konfidensielt materiale etter utskriftsjobber ved sikker overskriving av filer som er merket for sletting.

  Bruke skriverens kontrollpanel

 1. Slå av skriveren.

 2. Trykk ned og hold 2 og 6 mens du slår på skriveren. Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftsindikatoren vises.

  Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og menyen Konfigurering vises. Når skriveren er slått på, viser berøringsskjermen en liste med funksjoner.

 3. Trykk på Slett alt på disken, og trykk på ett av følgende:

  • Slett disk (hurtig) – harddisken overskrives med nuller i én passering.
  • Slett disk (sikkert): Skriverens harddisk overskrives med flere passeringer med tilfeldige bitmønstre, etterfulgt av en verifiseringspassering. En sikker overskriving er kompatibel med DoD 5220.22-M-standarden for sikker fjerning av data fra harddisk. Strengt konfidensiell informasjon bør bare slettes med denne metoden.
 4. Trykk på Ja for å fortsette med diskrensingen.

  Merknader:

  • Det vises en statuslinje som viser fremdriften for diskrensingen.
  • Diskrensing kan ta opptil en drøy time, og skriveren er ikke tilgjengelig for andre oppgaver mens rensingen pågår.
 5. Trykk på Tilbake > Avslutt konfigureringsmeny.

Skriveren utfører en ny start og går deretter tilbake til vanlig driftsmodus.

Var denne artikkelen nyttig?
Top