Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Forstå startsiden

Når skriveren er slått på, vises startsiden. Trykk på knappene og ikonene på startsiden for å starte en handling, for eksempel kopiering, faksing eller skanning, åpne menyskjermbildet eller svare på meldinger.

Merk:  Startsiden kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startsiden, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.

Trykk på:Til å

1

Endre språk

Viser vinduet Endre språk, der du kan endre det primære språket for skriveren.

2

Kopi

Vise kopieringsmenyene og ta kopier.

3

Faks

Vise faksmenyene og sende faks.

4

E-post

Vise e-postmenyene og sende e-post.

5

FTP

Vise FTP-menyene og skanne dokumenter direkte til en FTP-server.

6

Piler

Bla opp eller ned.

7

Skjemaer og favoritter

Finne og skrive ut ofte brukte Internett-skjemaer.

8

Menyikon

Vise skrivermenyene.

Merk:  Menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i modusen Klar.

9

Bokmerker

Opprett, organiser og lagre bokmerker (URLer) i en trevisning med mapper og filkoblinger.

Merk:  Trevisningen støtter bare bokmerker som er opprettet fra denne funksjonen, og ikke fra andre programmer.

10

USB-stasjon

Vis, velg, skriv ut, skann eller send fotografier og dokumenter som e-post fra en flash-stasjon.

Merk:  Dette ikonet vises bare hvis et minnekort eller en flash-enhet er koblet til skriveren.

11

Holdte jobber

Viser alle jobber som er holdt tilbake.

12

Status/rekvisita

  • Vise en advarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.
  • Åpne meldingsskjermbildet hvis du vil ha mer informasjon om meldingen og informasjon om hvordan du fjerner den.

13

Tips

Åpne kontekstavhengig hjelp

14

Søk etter holdte jobber

Søke etter ett eller flere av følgende elementer:

  • brukernavn for holdte eller konfidensielle utskriftsjobber
  • jobbnavn for holdte jobber, unntatt konfidensielle utskriftsjobber
  • profilnavn
  • Bokmerkecontainer eller navn på utskriftsjobber
  • USB-container eller navn på utskriftsjobber for støttede filtyper

Funksjoner

FunksjonBeskrivelse

Menybane

Eksempel:

Menyer > Innstillinger > Kopieringsinnstillinger >  Antall kopier

Det vises en menybane øverst i hvert menyskjermbilde. Menybanen viser hvilke menyvalg som er valgt.

Du kan trykke på hvilket som helst av de understrekede ordene for å gå tilbake til den menyen.

Antall kopier er ikke understreket fordi det er det aktuelle skjermbildet. Hvis du trykker på et understreket ord på skjermbildet Antall kopier før antallet kopier er angitt og lagret, blir ikke valget lagret, og det blir ikke angitt som standardinnstilling.

Varsel om behov for tilsyn

Hvis en melding om behov for tilsyn påvirker en funksjon, vises dette ikonet, og den røde indikatorlampen blinker.

Advarsel

Dette ikonet vises hvis noe er feil.

Statusmeldingslinje

  • Viser den gjeldende skriverstatusen, for eksempel Klar eller Opptatt.
  • Viser skrivertilstander, for eksempel Lite toner eller Kassett snart tom.
  • Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.

Skriverens IP-adresse

Eksempel:

123.123.123.123

Nettverksskriverens IP-adresse står øverst til venstre på startsiden og vises som fire sett med tall atskilt med punktum. Du kan bruke IP-adressen ved tilgang til Embedded Web Server, slik at du kan vise og fjernkonfigurere skriverinnstillingene selv om du fysisk ikke er i nærheten av skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top