Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Menyen Rapporter

BrukTil

  Menyinnstillingsside

Skriv ut en rapport med de gjeldende skrivermenyinnstillingene. Rapporten inneholder også informasjon om status for rekvisita og en liste over tilleggsutstyr som er installert.

  Enhetsstatistikk

Skriv ut en rapport som inneholder skriverstatistikk, for eksempel rekvisitainformasjon og antall utskrevne sider.

  Nettverksoppsettside

Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om skriverens nettverksinnstillinger.

Merk:  Dette menyelementet vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

  Nettverk [x]-oppsett

Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om skriverens nettverksinnstillinger.

Merk:  Dette menyelementet vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til printservere, og når mer enn ett nettverksalternativ er installert.

  Snarveisliste

Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om konfigurerte snarveier.

  Faksjobblogg

Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om de siste 200 fullførte faksene.

Merknader:

 • Dette menyelementet vises bare når Aktiver jobblogg på menyen Faksinnstillinger er satt til På.
 • Denne menyen støttes bare på enkelte skrivermodeller.

  Faksanropslogg

Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om de siste 100 oppringte, mottatte og blokkerte anropene.

Merknader:

 • Dette menyelementet vises bare når Aktiver jobblogg på menyen Faksinnstillinger er satt til På.
 • Denne menyen støttes bare på enkelte skrivermodeller.

  Kopier snarveier

Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om kopieringssnarveier.

  E-postsnarveier

Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om e-postsnarveier.

  Fakssnarveier

Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om fakssnarveier.

  FTP-snarveier

Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om FTP-snarveier.

  Profiler-liste

Skriv ut en liste over profiler som er lagret i skriveren.

  Skriv ut skrifter

Skriv ut en rapport om alle skriftene som er tilgjengelige for skriverspråket som er angitt for skriveren.

  Skriv ut katalog

Skriv ut en liste over alle ressursene som er lagret på et flash-minnekort (tilleggsutstyr) eller på skriverens harddisk.

Merknader:

 • Innstillingen for Jobbufferstørrelse må være 100 %.
 • Kontroller at minnekortet eller harddisken er installert på riktig måte og fungerer som det skal.

  Skriv ut demo

 • Demo Page (Demoside)
 • [liste over tilgjengelige demosider]

Skriv ut demofiler som er tilgjengelige i fastvaren og tilleggsutstyr av typen flash-enhet og stasjonsenhet.

  Aktivarapport

Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om skriveren, inkludert serienummer og modellnavn.

  Sammendrag av hendelseslogg

Skriv ut en oversikt over loggførte hendelser.

Var denne artikkelen nyttig?
Top