Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Szacowana liczba pozostałych stron

Szacowana liczba pozostałych stron jest wyliczana na podstawie najnowszej historii drukowania drukarki. Dokładność może znacznie się różnić i zależy od wielu czynników, takich jak rzeczywista zawartość dokumentu, ustawienia jakości drukowania i inne ustawienia drukarki.

Dokładność szacowanej liczby pozostałych stron może się zwiększyć w przypadku gdy rzeczywiste zużycie drukowania różni się od historycznego zużycia. Przed zakupem lub wymianą materiałów eksploatacyjnych z powodu wyniku szacowania należy wziąć pod uwagę różny poziom dokładności. Dopóki historia drukowania nie ustabilizuje się, początkowe szacowania zużycia materiałów eksploatacyjnych są wyliczane na podstawie metod testowych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz zawartości stron.

* Średnia deklarowana wydajność przy ciągłym korzystaniu z naboju czarnego lub naboju trójkolorowego (CMY), zgodna z normą ISO/IEC 19798.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top