Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zachować listę aktualnych ustawień menu w celu zastosowania ich w przyszłości, przed przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych wydrukuj stronę ustawień menu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Drukowanie strony ustawień menu.

Jeśli jest potrzebna bardziej kompleksowa metoda odzyskania domyślnych ustawień fabrycznych drukarki, trzeba użyć opcji Wymaż wszystkie ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Wybór opcji Przywracanie ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie większości pierwotnych domyślnych ustawień fabrycznych drukarki. Wyjątkami są: język wyświetlacza, niestandardowe rozmiary i komunikaty, a także menu ustawienia sieci i portów. Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane. Ustawienie to nie ma wpływu na pobrane zasoby zapisane w pamięci flash lub na dysku twardym drukarki.

Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

  > Ustawienia  > Ustawienia ogólne  > Domyślne ustawienia fabryczne  > Przywróć teraz  > Wyślij

Czy ten artykuł był pomocny?
Top