Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Legge i duoskuffen for 650 ark

Duoskuffen for 650 ark (skuff 2) består av en 550-arks skuff og en integrert 100-arks flerbruksmater. Du legger papir i skuffen på samme måte som du gjør for skuffen for 250 ark og tilleggsskuffen for 550 ark. Skuffen støtter de samme papirtypene og papirstørrelsene. Den eneste forskjellen er utseendet på førertappene og plasseringen av papirstørrelsesindikatorene.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

1

Lengdeførertapp

2

Papirstørrelsesindikator

3

Tapp for breddefører

Var denne artikkelen nyttig?
Top