Skip to Content Information Center
Lexmark CX417

Lexmark CX417

Jelentések menü

ElemFunkció

  Menübeállítások oldal

Kinyomtat egy jelentést a nyomtató aktuális menübeállításairól. A jelentés a kellékek állapotáról is tartalmaz információkat, valamint egy listát a sikeresen telepített hardverkiegészítőkről.

  Készülékstatisztika

Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalak számát.

  Hálóbeáll. oldal

Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal.

Megj.:  Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

  [x] hálózatbeállítási oldal

Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal.

Megj.:  Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha egynél több hálózati kiegészítő van telepítve, kizárólag hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében.

  Parancsikon lista

Kinyomtat egy, a konfigurált parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.

  Faxfeladatok naplója

Kinyomtat egy, a legutóbbi 200 faxról adatokat tartalmazó jelentést.

Megjegyzések:

 • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva.
 • Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

  Faxhívási napló

Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásról adatokat tartalmazó jelentést.

Megjegyzések:

 • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva.
 • Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

  Másolási parancsikonok

Kinyomtat egy, a másolási parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.

  E-mail parancsikonok

Kinyomtat egy, az e-mailes parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.

  Faxolási parancsikonok

Kinyomtat egy, a faxparancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.

  FTP-parancsikonok

Kinyomtat egy, az FTP parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.

  Profilok lista

Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját.

  Betűtípusok nyomtatása

Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról.

  Könyvtár nyomtatása

Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt elemek listáját.

Megjegyzések:

 • A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani.
 • Ellenőrizze, hogy a memóriakártya vagy merevlemez megfelelően telepítve van-e, illetve működik-e.

  Nyomtatási bemutató

 • Demó old.
 • [az elérhető demó oldalak listája]

Kinyomtatja a firmware-ben, a flash kiegészítőn és a lemezkiegészítőn elérhető demó fájlokat.

  Asset Report (Készletjelentés)

Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a modellnevet.

  Eseménynapló összegzése

Kinyomtatja a naplózott események összegzését.

Hasznos volt ez a cikk?
Top