Skip to Content Information Center
Lexmark CX417

Sähköpostiasetukset-valikko

ValintaToiminto

  Sähköpostipalvelimen asetus

 • Aihe
 • Viesti
 • Tiedostonimi

Määritä sähköpostipalvelimen tiedot.

  Sähköpostipalvelimen asetus

 • Lähetä minulle kopio
  • Ei näy
  • Oletusarvoisesti käytössä
  • Oletusarvoisesti ei käytössä
  • Aina käytössä

Lähetä sähköpostiviestin kopio lähettäjälle.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei näy.

  Sähköpostipalvelimen asetus

 • Sähköpostin enimmäiskoko
  • 0–65 535 kt

Määritä sähköpostin enimmäiskoko.

Huomautus:  Määritettyä enimmäiskokoa suurempia viestejä ei lähetetä.

  Sähköpostipalvelimen asetus

 • Kokovirheilmoitus

Lähetä ilmoitus, kun sähköpostiviestin koko ylittää rajoituksen.

  Sähköpostipalvelimen asetus

 • Rajoita kohteita

Määritä toimialueen nimi, esimerkiksi yrityksen toimialueen nimi, ja rajoita sähköpostikohteet vain kyseisen toimialueen nimeen.

Huomautuksia:

 • Sähköpostia voidaan lähettää ainoastaan määritetyn toimialueen osoitteisiin.
 • Rajoitus on yksi toimialue.

  Sähköpostipalvelimen asetus

 • Web-linkin asetus
  • Server (Palvelin)
  • Kirjaudu
  • Salasana
  • Path (Polku)
  • Tiedostonimi
  • Web Link (Web-linkki)

Määritä sähköpostipalvelimen Web-linkki-asetukset.

Huomautus:  Merkit * : ? < > | eivät kelpaa polun nimessä.

  Muoto

 • PDF (.pdf)
 • TIFF (.tif)
 • JPEG (.jpg)
 • XPS (.xps)

Määritä tiedostomuoto.

Huomautus:  PDF (.pdf) on oletusarvo.

  PDF-asetukset

 • PDF-versio
  • 1,2-1,7
  • A–1a
  • A–1b
 • PDF-pakkaus
  • Normaali
  • Korkea
 • Suojattu PDF
  • Ei käytössä
  • Käytössä

Määritä PDF-asetukset.

Huomautuksia:

 • PDF-version oletusasetus on 1.5.
 • PDF-pakkauksen oletusasetus on Normaali. Valikkokohta näkyy vain, kun alustettu ja toimiva kiintolevy on asennettuna.
 • Kasetin hälytys -kohdan oletusasetus on Suojattu PDF. Jos asetus on otettu käyttöön, salasana on kirjoitettava kaksi kertaa.

  Sisältölaji

 • Teksti
 • Grafiikka
 • Teksti/valokuva
 • Valokuva

Määritä alkuperäisen asiakirjan sisältö.

Huomautus:  Teksti/Kuva on oletusarvo.

  Sisältölähde

 • Mustavalkolaser
 • Värilaser
 • Mustesuihku
 • Valokuva/filmi
 • Aikakauslehti
 • Sanomalehti
 • Paina
 • Muu

Määritä alkuperäisen asiakirjan tuotantotapa.

Huomautus:  Oletusasetus on Värilaser.

  Väri

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Määritä, lukeeko ja lähettääkö tulostin sisältöä värillisenä.

Huomautus:  Oletusasetus on Käytössä.

  Tarkkuus

 • 75 dpi
 • 150 dpi
 • 200 dpi
 • 300 dpi
 • 400 dpi
 • 600 dpi

Määritä skannauksen tarkkuus pisteinä tuumalla.

Huomautus:  150 dpi on tehdasasetus.

  Tummuus

 • 1-9

Vaalenna tai tummenna tulostetta.

Huomautus:  5 on oletusasetus.

  Suunta

 • Pysty
 • Vaaka

Määritä skannatun kuvan suunta.

Huomautus:  Pysty on oletusasetus.

  Alkuperäinen koko

 • Letter
 • Legal
 • Executive
 • Folio
 • Statement
 • Oficio (Meksiko)
 • Universal
 • Autom koon tunn.
 • Eri koot
 • A4
 • A5
 • A6
 • JIS B5
 • Mukautettu skannauskoko  [x]
 • Kirja
 • Käyntikortti
 • 3  x  5  tuumaa
 • 4  x  6  tuumaa

Alkuperäisen asiakirjan koon määrittäminen.

Huomautus:  Letter on Yhdysvalloissa oletusasetus. A4 on kansainvälinen oletusasetus.

  Sivut (kaksipuolisuus)

 • Ei käytössä
 • Pitkä reuna
 • Lyhyt reuna

Määritä asiakirjansyöttölaitteeseen asetetun alkuperäisen asiakirjan suunta kaksipuolista skannausta varten.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  JPEG-laatu

 • Paras sisällön kannalta
 • 5-90

Määritä JPEG-valokuvan laatu suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.

Huomautus:  Oletusasetus on Best for content (Sisällön mukaan).

  Tekstin oletusarvo

 • 5-90

Määritä tekstikuvan laatu suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.

Huomautus:  75 on oletusasetus.

  Tekstin/kuvan oletusarvo

 • 5-90

Määritä tekstin tai valokuvan laatu suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.

Huomautus:  75 on oletusasetus.

  Valokuvan oletusarvo

 • 5-90

Määritä valokuvan laatu suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.

Huomautus:  50 on oletusasetus.

  E‑mail images sent as (Sähköpostikuvien muoto)

 • Attachment (Liite)
 • Web Link (Web-linkki)

Määritä, miten kuvat lähetetään.

Huomautus:  Attachment (Liite) on oletusarvo.

  Käytä monisivuisia TIFF-kuvia

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Valitse yksi- tai monisivuiset TIFF-tiedostot. Jos sähköpostiin skannattava skannaustyö on monisivuinen, voidaan luoda yksi TIFF-tiedosto, joka sisältää kaikki sivut, tai yksittäinen TIFF-tiedosto kustakin työn sivusta.

Huomautus:  Oletusasetus on Käytössä.

  TIFF-pakkaus

 • LZW
 • JPEG

Määritä TIFF-tiedostojen pakkauksen tiedostomuoto.

Huomautus:  LZW on oletusasetus.

  Lähetysloki

 • Tulosta loki
 • Älä tulosta lokia
 • Tulosta vain virhetilanteessa

Määritä, tulostetaanko siirtoloki.

Huomautus:  Tulosta loki on oletusarvo.

  Lokin paperilähde

 • Lokero  [x]
 • Monikäyttösyöttöaukko

Määritä paperilähde sähköpostilokien tulostamista varten.

Huomautus:  Lokero 1 on oletusasetus.

  Sähköpostin bittimäärä

 • 1  bitti
 • 8  bittiä

Ota käyttöön Teksti/Kuva-tila, jossa tiedostojen kokoa voidaan pienentää käyttämällä 1-bittisiä kuvia, kun Väri-asetus on Ei käytössä.

Huomautus:  8  bittiä on oletusasetus.

  Mukautetun työn skannaus

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Kopioi eri paperikokoja sisältävä asiakirja

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Valikkokohta näkyy vain, kun alustettu ja toimiva tulostimen kiintolevy on asennettuna.

  Skannauksen esikatselu

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Määritä, näkyykö skannaustöiden esikatselu näytössä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Valikkokohta näkyy vain, kun alustettu ja toimiva tulostimen kiintolevy on asennettuna.

  Salli tallennus pikavalintana

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Tallenna sähköpostiosoitteita pikavalintoina.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetus on Ei käytössä, sähköpostikohteiden näytössä ei näy Tallenna pikavalintana -painiketta.

  Taustan poisto

 • ‑4–4

Säädä skannatussa kuvassa näkyvän taustan määrää.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  Väritasapaino

 • Syaani - Punainen
 • Magenta - Vihreä
 • Keltainen - Sininen

Ota käyttöön tasainen väritasapaino tulosteessa.

  Värihäipymä

 • Värihäipymä
  • Ei mitään
  • Punainen
  • Vihreä
  • Sininen
 • Punainen oletuskynnysarvo
  • 0 – 255
 • Vihreä oletuskynnysarvo
  • 0 – 255
 • Sininen oletuskynnysarvo
  • 0 – 255

Määritä häivytettävä väri ja kunkin värin kynnysrajan värinpoistoasetus.

Huomautuksia:

 • Ei mitään on Värin poisto -asetuksen oletusarvo.
 • Kaikkien värien kynnysrajan oletusarvo on 128.

  Kontrasti

 • 0-5
 • Paras sisällön kannalta

Määritä tulosteen kontrasti.

Huomautus:  Oletusasetus on Best for content (Sisällön mukaan).

  Peilikuva

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Luo alkuperäisestä asiakirjasta peilikuva.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Negatiivinen kuva

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Luo alkuperäisestä asiakirjasta negatiivikuva.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Varjon yksityiskohdat

 • ‑4–4

Säädä skannatussa kuvassa näkyvien varjon yksityiskohtien määrää.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  Autom. syöttölaitteen vinouden säätö

 • Automaattinen
 • Ei käytössä
 • Käytössä

Tällä korjataan vähäinen vinous skannatussa kuvassa.

Huomautus:  Oletusasetus on Automaattinen.

  Skannaus reunasta reunaan

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Määritä, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Terävyys

 • 1-5

Säädä skannatun kuvan terävyyttä.

Huomautus:  3 on oletusasetus.

  Lämpötila

 • ‑4–4

Määritä tulosteiden arvoksi lämmin tai viileä. Viileät arvot tuottavat oletusarvoa sinisemmän tulosteen, kun taas lämpimät arvot tuottavat oletusarvoa punaisemman tulosteen.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  Käytä kopiota/piilokopiota

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Ota käyttöön kopio- ja piilokopion kentät.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top