Skip to Content Information Center
Lexmark CX417

Lexmark CX417

Network Card (Hálózati kártya) menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

 • Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Hálózati kártya
 • Hálózat/portok > [x]  hálózat >   [x]  hálózat beállítása > Hálózati kártya
ElemFunkció

  View Card Status (A kártyaállapot megtekintése)

 • Connected (Csatlakoztatva)
 • Disconnected (Kapcsolat megszakítva)

Megtekintheti a vezeték nélküli hálózati adapter kapcsolati állapotát.

  View Card Speed (A kártyasebesség megtekintése)

Megtekintheti az aktív vezeték nélküli hálózati adapter sebességét.

  Network Address (Hálózati cím)

 • UAA
 • LAA

Megtekintheti a hálózati címeket.

  Feladat időtúllépése

0, 10–225 másodperc

Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték „90 másodperc”.
 • A 0 kiválasztásával az időtúllépés letiltásra kerül.
 • Ha 1 és 9 közötti értéket választ ki, akkor a kijelzőn megjelenik az Érvénytelen üzenet, és az értéket nem menti el a készülék.

  Banner Page (Szalagcím-lap)

 • Ki
 • Be

Engedélyezi szalagcímlap nyomtatását a nyomtató számára.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

Hasznos volt ez a cikk?
Top