Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Podłączanie kabli

Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB lub do sieci za pomocą kabla Ethernet.

Należy dopasować do siebie następujące elementy:

  • Symbol USB na kablu do symbolu USB na drukarce.
  • Odpowiedni kabel Ethernet do portu Ethernet.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Podczas drukowania nie należy dotykać kabla USB, żadnej karty sieciowej ani części drukarki pokazanych na rysunku. Dane mogą zostać utracone lub drukarka może działać nieprawidłowo.

UżyjDziałanie

1

Port USB drukarki

Łączy drukarkę z komputerem.

2

Ethernet, port

Podłączenie drukarki do sieci Ethernet.

3

Bezprzewodowy port USB

Pozwala włożyć dodatkową kartę sieci bezprzewodowej.

4

Port blokady bezpieczeństwa

Blokowanie systemowej płyty sterowania.

5

Gniazdo przewodu zasilającego drukarki

Łączy drukarkę z prawidłowo uziemionym gniazdkiem elektrycznym.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top