Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Lista menu

Menu materiałów eksploatacyjnychMenu papieruRaportyNetwork/Ports (Sieć/Porty)

Kaseta cyjan

Kaseta magenta

Kaseta żółta

Kaseta czarna

Pojemnik na zużyty toner

Zestaw bębnów

Zestaw konserwacyjny

Domyślne źródło

Rozmiar/typ papieru

Substitute Size (Zastąp rozmiar)

Tekstura papieru

Gramatura papieru

Ładowanie papieru

Custom Types (Typy niestandardowe)

Niestandardowe rozmiary skanów

Konfiguracja uniwersalna

Strona ustawień menu

Statystyki urządzenia

Strona konfiguracji sieci

Strona  [x] konfiguracji sieci

Lista skrótów

Kopiuj skróty

Skróty e-mail

Skróty FTP

Lista profili

Drukuj czcionki

Drukuj katalog

Print Demo (Drukuj demonstrację)

Asset Report (Raport inwentaryzacji)

Podsumowanie dziennika zdarzeń

aktywna karta sieciowa

Sieć standardowa lub Sieć  [x]

Standardowy port USB

Ustawienia SMTP

BezpieczeństwoUstawieniaPomocMenu karty opcjonalnej

Wydruk poufny

Dziennik audytu bezpieczeństwa

Ustaw datę i godzinę

Ustawienia ogólne

Ustawienia kopiowania

Ustawienia e-mail

Ustawienia FTP

Ustawienia druk.

Drukuj wszystkie podręczniki

Podręcznik kopiowania

Podręcznik poczty e-mail

Podręcznik FTP

Jakość koloru

Usuwanie defektów wydruków

Informacje

Materiały eksploatacyjne

[indeksy wszystkich zainstalowanych DLE]

Czy ten artykuł był pomocny?
Top