Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Kopiowanie ustawień drukarki do innych drukarek

Uwaga:  Ta funkcja jest dostępna tylko dla drukarek sieciowych.

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij pozycję Kopiuj ustawienia drukarki.

 3. Aby zmienić język, wybierz go z rozwijanej listy, a następnie wybierz opcję Kliknij tutaj, aby ustawić język.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia drukarki.

 5. Wpisz adresy IP dla drukarek źródłowych i docelowych, korzystając z odpowiednich pól.

  Uwaga:  Jeżeli chcesz dodać lub usunąć docelową drukarkę, kliknij opcję Dodaj docelowy adres IP lub Usuń docelowy adres IP.

 6. Kliknij pozycję Kopiuj ustawienia drukarki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top