Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Tilldela ett namn för en anpassad typ

  Använda den inbyggda webbservern

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Se skrivarens IP-adress i avsnittet TCP/IP på menyn Nätverk/portar. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar > Pappersmeny > Anpassade namn.

 3. Skriv in ett namn på papperstypen och klicka sedan på Skicka.

 4. Välj en anpassad typ och kontrollera sedan att rätt papperstyp är knuten till det anpassade namnet.

  Obs!  Vanligt papper är standardpapperstypen för alla användardefinierade anpassade namn.

  Använda skrivarens kontrollpanel

 1. På skrivarens kontrollpanel går du till:

   > Inställningar >  > Pappersmeny >  > Anpassade namn

 2. Skriv in ett namn på papperstypen och tryck sedan på .

Var denna artikel användbar?
Top