Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Tilldela en anpassad papperstyp

  Använda Embedded Web Server

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress i TCP/IP-avsnittet på menyn Nätverk/portar. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar > Pappersmeny > Anpassade typer.

 3. Välj ett namn för den anpassade papperstypen och en papperstyp.

  Obs!  Papper är standardpapperstypen för alla användardefinierade anpassade namn.

 4. Klicka på Skicka.

  Använda skrivarens kontrollpanel

 1. På skrivarens kontrollpanel går du till:

   > Inställningar >  > Pappersmeny >  > Anpassade typer

 2. Välj ett namn för den anpassade papperstypen och en papperstyp.

  Obs!  Papper är standardpapperstypen för alla användardefinierade anpassade namn.

 3. Tryck på .

Var denna artikel användbar?
Top