Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Konfigurera meddelanden om tillbehör från den inbäddade webbservern

  Du kan bestämma hur du vill få meddelanden om att förbrukningsmaterialen har nära låg nivå, låg nivå, mycket låg nivå eller har tagit slut genom att ställa in de valbara varningarna.

  Anmärkningar:

  • Du kan ställa in varningar för tonerkassetter, bildbehandlingssats, underhållssats och uppsamlingsflaska.
  • Alla varningar kan ställas in på nära låg nivå, låg nivå och mycket låg nivå för förbrukningsmaterialen. Alla varningar kan inte ställas in på att förbrukningsmaterialen håller på att ta slut. E-postvarning finns tillgänglig för alla nivåer för förbrukningsmaterialen.
  • Procenttalet för uppskattad återstod av förbrukningsmaterial som utlöser varningen kan ställas in för vissa förbrukningsmaterial för vissa nivåer.
 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Se skrivarens IP-adress i avsnittet TCP/IP på menyn Nätverk/portar. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar > Utskriftsinställningar > Meddelanden om tillbehör.

 3. Från den nedrullningsbara menyn för varje tillbehör väljer du ett av följande meddelandealternativ:

  MeddelandeBeskrivning

  1 Skrivaren skapar ett e-postmeddelande om förbrukningsmaterialens status när meddelande om förbrukningsmaterial är aktiverat.

  2 Skrivaren stannar när vissa förbrukningsmaterial tar slut för att förhindra skada.

  Av

  Skrivaren fungerar normalt för allt förbrukningsmaterial.

  Endast e-postvarning

  Skrivaren skapar ett e-postmeddelande när nivån för förbrukningsmaterial har uppnåtts. Förbrukningsmaterialets status visas på sidorna för meny och status.

  Varning

  Skrivaren visar ett varningsmeddelande och skapar ett e-postmeddelande om förbrukningsmaterialens status. Skrivaren stannar inte när nivån för förbrukningsmaterial har uppnåtts.

  Avbrott, kan fortsätta1

  Skrivaren slutar att behandla jobb när nivån för förbrukningsmaterial har uppnåtts. Användaren måste trycka på en knapp för att fortsätta skriva ut.

  Avbrott, fortsätter ej1,2

  Skrivaren stannar när nivån för förbrukningsmaterial har uppnåtts. Förbrukningsmaterialet måste bytas ut för att det ska gå att fortsätta skriva ut.

 4. Klicka på Skicka.

Var denna artikel användbar?
Top