Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

  Napomene:

  • IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 2. Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke za jednu aplikaciju ili više njih.

   Za jednu aplikaciju

  1. U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite Aplikacije >  aplikaciju koju želite > Konfiguriraj.

  2. Pritisnite Izvoz ili Uvoz.

   Za više aplikacija

  1. U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite Izvoz konfiguracije ili Uvoz konfiguracije.

  2. Slijedite upute na zaslonu.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top