Skip to Content Information Center
Lexmark CS820

Lexmark CS820

Printeren reagerer ikke

HandlingJaNej

Trin 1

Sæt netledningen i stikkontakten.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Reagerer printeren?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.

Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?

Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.

Gå til trin 3.

Trin 3

Undersøg, om printeren er tændt.

Er printeren tændt?

Gå til trin 4.

Tænd printeren.

Trin 4

Undersøg, om printeren er i slumringstilstand eller dvaletilstand.

Er printeren i slumringstilstand eller dvaletilstand?

Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække printeren.

Gå til trin 5.

Trin 5

Undersøg, om kablerne mellem printeren og computeren er sat i de rigtige porte.

Er kablerne sat i de rigtige porte?

Gå til trin 6.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

  • USB-kablet i USB-porten på printeren
  • Ethernet-kablet i Ethernet-porten på printeren.

Trin 6

Sluk for printeren, geninstaller al hardware, og tænd derefter for printeren igen.

Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med ekstraudstyret.

Reagerer printeren?

Problemet er løst

Gå til trin 7.

Trin 7

Installer den korrekte printerdriver.

Reagerer printeren?

Problemet er løst

Gå til trin 8.

Trin 8

Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.

Reagerer printeren?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.

Var denne artikel nyttig?
Top