Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Zamjena grijača

  1. Isključite pisač.

  2. Otvorite vratašca B.

    OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

  3. Izvadite grijač.

  4. Otpakirajte novi grijač.

  5. Očistite leću grijača štapićem s vatom koji ste dobili u paketu.

  6. Umetnite novi grijač tako da čujno sjedne na mjesto.

  7. Zatvorite vratašca B.

  8. Uključite pisač.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top