Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Naručivanje jedinica za razvijanje

StavkaBroj dijela

Program povrata jedinica za razvijanje

Jedinica za razvijanje crna

72K0DK0

Jedinica za razvijanje u boji (CMY)

72K0DV0

Jedinica za razvijanje cijan

72K0DC0

Jedinica za razvijanje magenta

72K0DM0

Jedinica za razvijanje žuta

72K0DY0

Uobičajene jedinice za razvijanje

Jedinica za razvijanje crna

72K0D10

Jedinica za razvijanje u boji (CMY)

72K0D50

Jedinica za razvijanje cijan

72K0D20

Jedinica za razvijanje magenta

72K0D30

Jedinica za razvijanje žuta

72K0D40

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top