Skip to Content Information Center
Lexmark CX825

Lexmark CX825

Potrebščin ni izdelal Lexmark

Tiskalnik je zaznal, da je v njem nameščena potrebščina ali del, ki ga ni izdelal Lexmark.

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi potrebščinami in deli. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent.

Vsi indikatorji življenjske dobe so prilagojeni za Lexmarkove potrebščine in dele, zato lahko ob uporabi potrebščin in delov drugih proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih komponent.

Opozorilo – možnost poškodb:  Če uporabljate potrebščine ali dele drugih proizvajalcev, lahko to vpliva na obseg garancije. Garancija morda ne krije škode, nastale zaradi uporabe potrebščin in delov drugih proizvajalcev.

Če želite sprejeti vsa ta tveganja in nadaljevati z uporabo neoriginalnih potrebščin oz. delov v tiskalniku, na nadzorni plošči hkrati za 15 sekund pridržite X in #.

Če teh tveganj ne želite sprejeti, iz tiskalnika odstranite potrebščino oz. del drugega proizvajalca in namestite originalno Lexmarkovo potrebščino oz. del. Za več informacij si oglejte razdelek Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin.

Če potem ko ste hkrati za 15 sekund pridržali X in #, tiskalnik ne tiska, ponastavite števec porabe potrebščin.

  1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

    Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Poraba potrebščin in števci.

  2. Izberite del oz. potrebščino, ki jo želite ponastaviti, in nato izberite Začni.

  3. Preberite opozorilo in nato izberite Nadaljuj.

  4. Hkrati za 15 sekund pridržite X in #, da počistite sporočilo.

  5. Opomba:  Če ne uspete ponastaviti števcev porabe potrebščin, izdelek vrnite na mesto nakupa.

Je bil ta članek koristen?
Top