Skip to Content Information Center
Lexmark CX825

Lisälokeroiden asentaminen

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet emolevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, sähköiskuvaaran välttämiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

HUOMIO – KAATUMISVAARA:  Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epävakauden ja loukkaantumisvaaran estämiseksi. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

 3. Poista lisälokero pakkauksesta ja poista sitten pakkausmateriaali.

 4. Nosta tulostin sivu- ja takakahvoista.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Jos tulostin painaa yli 20  kg,  sen turvallinen siirtäminen edellyttää kahta tai useampaa henkilöä.

  Huomautus:  Jos lisälokerot on jo asennettu, irrota ne tulostimesta ennen tulostimen nostamista. Älä yritä nostaa tulostinta ja lokeroja samanaikaisesti.

 5. Kohdista tulostin lisälokeron kohdalle ja laske tulostinta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

 6. Liitä virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

 7. Kytke tulostimeen virta.

Lokero on ehkä lisättävä tulostinohjaimeen manuaalisesti, jotta se on käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.

Jos asennat useampia lisälaitteita, asenna ne tässä järjestyksessä.

 • Tulostintuki
 • valinnainen 2200 arkin lokero
 • Valinnainen 550 arkin lokero tai kirjekuorilokero
 • Tulostin
 • Nidonnan viimeistelijä
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top