Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Namestitev vrat za notranje rešitve

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

 1. Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

 2. S ploščatim izvijačem odstranite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

 3. Vzemite komplet za namestitev vrat za notranje rešitve (ISP) iz embalaže.

  1

  Vrata za notranje rešitve

  2

  Nosilec

  3

  Narebreni vijaki

 4. Po potrebi odstranite trdi disk tiskalnika.

 5. Nosilec vstavite v ploščo, da se zaskoči na mesto.

 6. Vrata za notranje rešitve pritrdite na nosilec.

 7. Po potrebi pritrdite trdi disk na vrata za notranje rešitve.

  1. Odstranite nosilec trdega diska.

  2. Trdi disk povežite z vrati za notranje rešitve.

   Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se srednjega dela trdega diska in nanj ne pritiskajte.

 8. Znova namestite pokrov za dostop.

 9. Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Je bil ta članek koristen?
Top