Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Vkladanie do zásobníkov

POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:  Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebujete.

 1. Vytiahnite zásobník.

  Poznámka:  Zásobníky nevyberajte, keď tlačiareň pracuje.

 2. Upravte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaného papiera.

  Poznámka:  Vodiace lišty umiestňujte podľa indikátorov naspodku zásobníka.

 3. Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

 4. Papier vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nahor.

  Poznámky:

  • V prípade jednostrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nahor tak, aby bola hlavička na ľavej strane zásobníka.
  • V prípade obojstrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nadol tak, aby bola hlavička na pravej strane zásobníka.
  • V prípade jednostranných tlačových úloh, ktoré vyžadujú dokončenie, vložte hlavičkový papier lícovou stranou nahor tak, aby bola hlavička na pravej strane zásobníka.
  • V prípade obojstranných tlačových úloh, ktoré vyžadujú dokončenie, vložte hlavičkový papier lícovou stranou nadol tak, aby bola hlavička na ľavej strane zásobníka.
  • Vopred predierovaný papier vložte tak, aby dierky smerovali k prednej alebo ľavej strane zásobníka.
  • Papier do zásobníka nezasúvajte.
  • Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera. Preplnenie môže spôsobiť zaseknutie papiera.
 5. Vložte zásobník.

  Ak vkladáte iný papier ako obyčajný, nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v zásobníku.

Pomohol vám tento článok?
Top