Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Namestitev večpoložajnega zaključevalnika s spenjalnikom in luknjalnikom

  PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:  Če na tiskalnik ali večnamenski podajalnik namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohištvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost in morebitne poškodbe. Za več informacij o podprtih konfiguracijah obiščite spletno stran www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Na nadzorni plošči za 5 sekund pridržite gumb za vklop, da izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

 3. Blokirajte kolesca kovinskega podstavka, da preprečite premikanje tiskalnika.

 4. Odprite pokrove na desni strani kovinskega podstavka.

 5. Odprite vratca C.

 6. Odstranite žično držalo za papir.

 7. Odstranite pokrove.

 8. Vzemite mehanizem za prenos papirja iz embalaže in nato odstranite ostanke traku.

 9. Dvignite in nato poravnajte mehanizem za prenos papirja s tiskalnikom.

 10. Trdno potisnite mehanizem za prenos papirja, da se zaskoči na svoje mesto.

 11. Zaprite vratca C.

  PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:  Da preprečite nevarnost poškodb zaradi stisnjenja, se z rokami med zapiranjem vratc C ne približujte označenemu delu.

 12. Vzemite večpoložajni zaključevalnik s spenjalnikom in luknjalnikom iz embalaže in nato odstranite ostanke traku.

 13. Na ravni, trdni in stabilni podlagi zaključevalnik poravnajte s tiskalnikom.

  Opomba:  Ne nameščajte zaključevalnika na površine, prekrite s tkanino.

 14. Zaključevalnik potisnite do tiskalnika, nato pa s stopalom pritisnite na spodnji del zaključevalnik, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

 15. Zaključevalnik močno povlecite, da preverite, ali se loči od tiskalnika. Če se zaključevalnik loči od tiskalnika, ponovite koraka xref_aligning_sl_xref in xref_locking_sl_xref, da se pravilno namestita.

 16. Ko je zaključevalnik nameščen, storite naslednje:

  1. Odprite spodnja prednja vratca zaključevalnika.

  2. Ročice zaključevalnika obrnite v nasproti smeri urinega kazalca, da se razrahljajo.

  3. Zaprite vratca.

 17. Preverite razmak med tiskalnikom in zaključevalnikom. Če je razmak neenakomeren, zavrtite stranska kolesca zaključevalnika v smeri urinega kazalca.

 18. Napajalna kabla priključite v zaključevalnik in tiskalnik, nato pa v električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Za preprečevanje požara ali električnega šoka napajalni kabel priklopite v pravilno ozemljeno električno vtičnico z ustreznim nazivnim tokom, ki je blizu opreme in zlahka dosegljiva.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Tega izdelka ne uporabljajte s podaljški, razdelilniki za več vtičnic, nastavki za več vtičnic ali napravami za neprekinjeno napajanje. Napajalno moč te vrste dodatne opreme lahko hitro preobremeni laserski tiskalnik, kar lahko povzroči požar, gmotno škodo ali slabšo zmogljivost tiskalnika.

 19. Vklopite tiskalnik.

  Po potrebi ročno dodajte zaključevalnik v gonilnik tiskalnika, da omogočite opravilo tiskanja.

  PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:  Da preprečite nevarnost poškodb zaradi stisnjenja, se z rokami med opravili tiskanja, v katerih se uporablja spenjalnik v večpoložajnem zaključevalniku s spenjalnikom in luknjalnikom, ne približujte označenemu delu.

Je bil ta članek koristen?
Top