Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Nastavitev faksa s telefonsko storitvijo VoIP

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

  1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

  2. Drugi konec kabla priključite v vrata z napisom Phone Line 1 (Telefonska linija 1) ali Phone Port (Vrata za priklop telefona) na vmesniku VoIP.

    Opomba:  Vrata z napisom Phone Line 2 (Telefonska linija 2) ali Fax Port (Vrata za priklop faksa) niso vedno delujoča. Ponudniki storitev VoIP lahko zaračunajo aktivacijo drugih vrat za priklop telefona.

  3. Priključite telefon v vrata za priklop telefona na tiskalniku.

Opombe:

  • Prepričajte se, da so vrata za priklop telefona na vmesniku VoIP delujoča, vanje priključite analogni telefon in preverite, ali slišite znak centrale.
  • Če za naprave potrebujete dvoje vrat za priklop telefona, toda nočete plačati zanje, uporabite razdelilnik telefonske linije. Razdelilnik telefonske linije priključite v vrata, označena z Phone Line 1 (Telefonska linija 1) ali Phone Port (Vrata za priklop telefona), nato pa vanj priključite tiskalnik in telefon.
  • Preverite razdelilnik tako, da vanj priključite analogni telefon in preverite, ali slišite znak centrale.
Je bil ta članek koristen?
Top