Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Nastavitev faksa v državah ali regijah z različnimi telefonskimi stenskimi vtičnicami in vtiči

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

Standardna stenska vtičnica v večini držav ali regij ustreza standardu RJ11. Če telefonska vtičnica ali oprema v vaših prostorih ni združljiva s to vrsto povezave, uporabite telefonski vmesnik. Vmesnik za vašo državo ali regijo morda ne bo priložen tiskalniku in ga boste morali kupiti posebej.

Morda je v vratih za priklop telefona v tiskalniku nameščen vmesniški vtič. Ne odstranite vmesniškega vtiča iz vrat za priklop telefona v tiskalniku, če ga želite priključiti v zaporedni ali kaskadni telefonski sistem.

Ime delaŠt. dela

Lexmarkov vmesniški vtič

40X8519

Priključitev tiskalnika v stensko vtičnico, ki ne ustreza standardu RJ11

  1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

  2. Drugi konec kabla priključite v vmesnik RJ11, tega pa v stensko vtičnico.

  3. Če želite priključiti drugo napravo s priključkom, ki ne ustreza standardu RJ11, v isto stensko vtičnico, jo priključite neposredno v telefonski vmesnik.

Priključitev tiskalnika v stensko vtičnico v Nemčiji

Nemške stenske vtičnice imajo dve vrsti vrat. Vrata N so za fakse, modeme in odzivnike. Vrata F so za telefone. Tiskalnik priključite v ena od vrat N.

  1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

  2. Drugi konec kabla priključite v vmesnik RJ11, tega pa v vrata N.

  3. Če želite v isto vtičnico priključiti telefon in odzivnik, napravi priključite, kot je prikazano.

Je bil ta članek koristen?
Top