Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Prazne ali bele strani

Opomba:  Pred odpravljanjem težave natisnite vzorčne strani za preverjanje kakovosti, da ugotovite, katera barva manjka. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja.

DejanjeDaNe

1. korak

  1. Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.

    Opozorilo – možnost poškodb:  Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

    Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil.

  2. Natisnite dokument.

Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

Zamenjajte slikovno enoto in nato natisnite dokument.

Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?

Obrnite se na podporo strankam.

Težava je odpravljena.

Je bil ta članek koristen?
Top