Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Besedilo ali slike so odrezane

Opomba:  Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja.

DejanjeDaNe

1. korak

 1. Premaknite vodili za papir na pladnju tako, da se prilegata velikosti naloženega papirja.

 2. Natisnite dokument.

Ali je stran oz. slika obrezana?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite velikost papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.
 2. Natisnite dokument.

Ali je stran oz. slika obrezana?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil.

 2. Natisnite dokument.

Ali je stran oz. slika obrezana?

Obrnite se na podporo strankam.

Težava je odpravljena.

Je bil ta članek koristen?
Top