Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Postavljanje faksiranja putem digitalne pretplatne linije

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Digitalna pretplatnička linija (DSL) razdvaja uobičajenu telefonsku liniju na dva kanala: glasovni i internetski. Signali telefona i telefaksa putuju glasovnim kanalom, a internetski signali prolaze drugim kanalom.

Kako biste maksimalno smanjili smetnje između dva kanala, zatražite DSL filtar od davatelja DSL usluge.

  1. Priključite linijski priključak DSL filtra na zidnu utičnicu.

  2. Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.

  3. Priključite drugu stranu kabela na telefonski priključak DSL filtra.

Napomena:  Za priključivanje telefona na pisač izvadite adapter iz telefonskog priključka pisača (ako se on tamo nalazi), a zatim priključite telefon.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top