Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Úprava farieb vo výtlačkoch

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidiel Nastavenia >  Tlač >  Kvalita >  Rozšírené spracovanie obrázkov >  Korekcia farieb >  Manuálne.

 2. V ponuke Rozšírené spracovanie obrázkov vyberte možnosť Obsah korekcie farieb.

 3. Zvoľte vhodné nastavenie na prevod farieb.

  Typ objektuTabuľky na prevod farieb

  Obrázok RGB

  Text RGB

  Grafika RGB

  • Živé farby – Vytvára jasnejšie a sýtejšie farby a môže byť použité na všetky vstupné farebné formáty.
  • sRGB displej – Prispôsobí výstup farbám zobrazeným na monitore počítača. Spotreba čierneho tonera je optimalizovaná na tlač fotografií.
  • Displej – pravá čierna – Prispôsobí výstup farbám zobrazeným na monitore počítača. Toto nastavenie používa iba čierny toner na vytvorenie všetkých stupňov neutrálnej šedi.
  • sRGB živé farby – Zvyšuje sýtosť farieb pri korekcii farieb sRGB displeja. Spotreba čierneho tonera je optimalizovaná na tlač obchodnej grafiky.
  • Vypnuté

  Obrázok CMYK

  Text CMYK

  Grafika CMYK

  • US CMYK – US CMYK – Použije korekciu farieb s cieľom čo najviac sa priblížiť farebnému výstupu zodpovedajúcemu Špecifikáciám webových offsetových publikácií (SWOP).
  • Euro CMYK – Použije korekciu farieb zodpovedajúcu špecifikácii pre farebný výstup Euroscale.
  • Živé farby CMYK – Zvyšuje sýtosť farieb nastavenia korekcie farieb US CMYK.
  • Vypnuté
Pomohol vám tento článok?
Top