Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Fax instellen met een vaste telefoonlijn

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Configuratie 1: Printer is aangesloten op een aparte faxlijn

  1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.

  2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

Opmerkingen:

  • U kunt de printer instellen om faxen automatisch (Automatisch beantwoorden: Aan) of handmatig (Automatisch beantwoorden: Uit) te beantwoorden.
  • Als u faxen automatisch wilt ontvangen, kunt u instellen dat de printer de oproep aanneemt na een gewenst aantal belsignalen.

Configuratie 2: Printer deelt de lijn met een antwoordapparaat

Opmerking:  Als u een abonnement hebt op een speciaal belsignaal, controleert u of het juiste belsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.

Aangesloten op verschillende wandaansluitingen

  1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.

  2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

Opmerkingen:

  • Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, stelt u de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
  • Stel de printer zo in dat deze oproepen twee belsignalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier belsignalen de oproep aanneemt, stelt u de printerinstelling Aantal belsignalen in op zes.
Was dit artikel nuttig?
Top