Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Uusiopaperin ja muiden toimistopaperien käyttäminen

Lexmark ottaa ympäristöasiat huomioon ja tukee (elektrograafisiin) lasertulostimiin tarkoitetun uusiopaperin käyttämistä.

Vaikka yleisesti ottaen ei voida sanoa, että kaikki uusiopaperi syöttyy hyvin, Lexmark testaa jatkuvasti maailmanlaajuisilla markkinoilla tarjolla olevia määrämittaisia uusiopaperista valmistettuja kopiopapereita. Tämä tieteellinen testaus tehdään tarkasti ja ohjeiden mukaisesti. Testauksessa huomioidaan monta asiaa sekä erikseen että kokonaisuuden kannalta, esimerkiksi seuraavat seikat:

 • Kulutusjätteen määrä (Lexmark testaa jopa 100 % kulutusjätettä.)
 • Lämpötila- ja kosteusolosuhteet (Testaushuoneissa simuloidaan erilaisia ilmastoja.)
 • Kosteuspitoisuus (Yritystoiminnassa käytettävien paperien kosteuspitoisuuden pitää olla alhainen: 4–5 %.)
 • Taivutuslujuus ja oikeanlainen jäykkyys aikaansaavat sen, että paperi syötetään tulostimeen optimaalisesti.
 • Paksuus (vaikuttaa siihen, kuinka paljon alustalle voidaan asettaa paperia)
 • Pinnan karheus (mitataan Sheffield-yksiköinä, vaikuttaa tulosteen selkeyteen ja siihen, kuinka hyvin väriaine kiinnittyy paperiin)
 • Pinnan kitka (määrittää, kuinka helposti arkit irtoavat toisistaan)
 • Kuitusuunta ja formaatio (vaikuttaa kiertymiseen, mikä vaikuttaa myös siihen, miten paperi käyttäytyy liikkuessaan tulostimessa)
 • Kirkkaus ja koostumus (näkö ja tuntu)

Uusiopaperit ovat parempia kuin aikaisemmin; paperissa olevan kierrätysaineksen määrä vaikuttaa kuitenkin siihen, miten hyvin vierasta ainetta voidaan hallita. Ja vaikka uusiopaperin käyttö onkin yksi hyvä tapa tulostaa ympäristöystävällisellä tavalla, uusiopaperit eivät ole täydellisiä. Painovärin poistamiseen ja lisäaineiden kuten väriaineiden ja "liiman" käsittelyyn tarvittava energia tuottaa usein enemmän hiilipäästöjä kuin normaali paperin valmistus. Uusiopaperin käyttö mahdollistaa kuitenkin sen, että resurssien hoitaminen tapahtuu kokonaisuutena paremmin.

Lexmark on kiinnostunut paperin vastuullisesta käyttämisestä yleisellä tasolla tuotteidensa elinkaariarviointien perusteella. Yritys on tilannut useita elinkaariarviointeja saadakseen paremman käsityksen tulostimien ympäristövaikutuksista. Arvioinneissa todettiin, että laitteen koko käyttöiän aikana (suunnitteluvaiheesta käytöstä poistoon saakka) paperi on suurin hiilipäästöjen aiheuttaja (jopa 80 %). Tämä johtuu paperin valmistukseen liittyvistä energiaa kuluttavista valmistusprosesseista.

Lexmark pyrkii tämän vuoksi kouluttamaan asiakkaitaan ja kumppaneitaan paperin aiheuttamien vaikutusten vähentämisessä. Uusiopaperin käyttäminen on yksi keino. Liiallisen ja tarpeettoman paperin kulutuksen välttäminen on toinen keino. Lexmark pystyy auttamaan asiakkaitaan vähentämään tulostamisesta ja kopioinnista aiheutuvaa jätettä. Tämän lisäksi yritys kannustaa asiakkaitaan ostamaan paperia sellaisilta jälleenmyyjiltä, jotka osoittavat olevansa sitoutuneita metsien kestävään hoitoon ja käyttöön.

Lexmark ei tue mitään tiettyjä tavarantoimittajia, mutta se ylläpitää yhden paperitehtaan tuoteluetteloa erityisiä käyttötarkoituksia varten. Seuraavien paperinvalintaan liittyvien ohjeiden avulla voidaan kuitenkin vähentää tulostamisen ympäristövaikutuksia:

 1. Minimoi paperinkulutus.

 2. Valitse tuote puukuidun alkuperän mukaan. Osta tuotteita tavarantoimittajilta, joilla on jokin sertifikaatti, kuten Forestry Stewardship Council (FSC) tai The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Nämä sertifikaatit takaavat, että paperinvalmistaja käyttää sellaisilta metsäyhtiöiltä peräisin olevaa puumassaa, jotka noudattavat ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisia metsänhoito- ja ennallistamiskäytäntöjä.

 3. Käytä tulostustöissä niihin parhaiten soveltuvaa paperia: tavallista 75 tai 80  g/m2 sertifioitua paperia, kevyttä paperia tai uusiopaperia.

Esimerkkejä ei-hyväksyttävistä papereista

Testitulokset osoittavat, että seuraavat paperityypit aiheuttavat riskejä lasertulostimissa käytettyinä:

 • kemiallisesti käsitellyt paperit, joilla tehdään kopioita ilman hiilipaperia; näitä kutsutaan myös itsejäljentäviksi papereiksi
 • esipainetut paperit, joiden valmistuksessa on käytetty kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa tulostinta
 • esipainetut paperit, joihin vaikuttaa tulostimen kiinnitysyksikön lämpötila
 • esipainetut paperit, jotka edellyttävät yli ± 2,3 mm:n (± 0,9  tuuman) kohdistustarkkuutta (tarkkaa tulostuskohtaa sivulla), kuten OCR-lomakkeet. Joissakin tapauksissa kohdistusta voi säätää sovelluksessa, jolloin näiden lomakkeiden tulostus onnistuu.
 • pinnoitetut paperit, synteettiset paperit, lämpöpaperit
 • karkeareunaiset tai käpristyneet paperit tai paperit, joiden pinta on karkea tai paljon kuvioitu
 • uusiopaperit, jotka eivät ole EN12281:2002-standardin (Eurooppa) mukaisia
 • paperi, jonka paino on alle  60  g/m2
 • Moniosaiset lomakkeet tai asiakirjat

Lisätietoja kestävästä kehityksestä on osoitteessa www.lexmark.com.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top