Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken

Lexmark is een milieubewust bedrijf en stimuleert daarom het gebruik van kringlooppapier dat speciaal is geproduceerd voor gebruik in laserprinters (elektrofotografisch).

Hoewel er niet per definitie kan worden gesteld dat alle soorten kringlooppapier correct kunnen worden ingevoerd, test Lexmark doorlopend papiersoorten die vallen in de categorie op maat gesneden kringlooppapier voor kopieerapparaten, die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Deze vakkundige tests worden uiterst nauwkeurig en methodisch uitgevoerd. Er worden veel factoren in beschouwing genomen, zowel op zichzelf als in samenwerking, waaronder de volgende:

 • Hoeveelheid hergebruikt materiaal (Lexmark test maximaal 100% van het hergebruikte materiaal.)
 • De temperatuur en luchtvochtigheid (de testruimtes simuleren klimaten van overal ter wereld.)
 • Vochtgehalte (papier voor zakelijk gebruik moet een laag vochtgehalte hebben: 4–5%.)
 • De buigweerstand en de stijfheid van het papier zorgen voor een optimale invoer in de printer.
 • Dikte (heeft invloed op de hoeveelheid papier die in een lade kan worden geplaatst)
 • Ruwheid van oppervlak (gemeten in Sheffield-eenheden, heeft invloed op de afdrukhelderheid en hoe goed de toner aan het papier hecht)
 • Oppervlakfrictie (bepaalt hoe makkelijk vellen van elkaar kunnen worden gescheiden)
 • Vezels en vorming (heeft invloed op omkrullen, dat weer invloed heeft op de manier waarop het papier zich door de printer beweegt)
 • Helderheid en textuur (uiterlijk en gevoel)

Kringlooppapier heeft een betere kwaliteit dan ooit. Echter, de hoeveelheid hergebruikt materiaal in papier heeft invloed op de controle over ongewenste effecten. En hoewel het gebruik van kringlooppapier een goede manier is om op een milieubewuste manier af te drukken, is deze methode niet perfect. De energie die nodig is om inkt te verwijderen en om toevoegingen zoals kleuren en "lijm" te verwerken, levert vaak een grotere koolstofuitstoot op dan de productie van normaal papier. Echter, over het geheel genomen verbetert het gebruik van kringlooppapier het resourcemanagement.

Lexmark houdt zich bezig met verantwoordelijk papiergebruik in het algemeen, gebaseerd op de beoordeling van de levenscycli van zijn producten. Om een beter begrip te krijgen van de invloed die printers op het milieu hebben, heeft het bedrijf een aantal beoordelingen van levenscycli uitgevoerd en geconcludeerd dat papier de grootste bijdrage levert (maximaal 80%) aan de koolstofuitstoot tijdens de levensduur van een apparaat (van het ontwerp tot het einde van de levensduur). De reden hiervoor is dat de productieprocessen van papier veel energie verbruiken.

Daarom zoekt Lexmark naar manieren om klanten en partners te informeren over het minimaliseren van de invloed van papier. Het gebruik van kringlooppapier is één manier. Het voorkomen van overmatig en onnodig papierverbruik is een andere manier. Lexmark beschikt over de juiste middelen om klanten te helpen hun benodigde hoeveelheid afdruk- en kopieermateriaal te minimaliseren. Daarnaast moedigt het bedrijf klanten aan om papier te kopen van leveranciers die een bijdrage willen leveren aan duurzame bosbouw.

Lexmark keurt bepaalde leveranciers af, maar er is een lijst beschikbaar met vergelijkbare producten voor speciale toepassingen. De volgende richtlijnen voor papierkeuze helpen de invloed van afdrukken op het milieu te beperken:

 1. Minimaliseer het papierverbruik.

 2. Wees kritisch ten aanzien van de herkomst van houtvezel. Koop papier van leveranciers die beschikken over certificeringen als FSC (Forestry Stewardship Council) of PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Deze certificeringen garanderen dat de papierleverancier houtpulp gebruikt dat afkomstig is van boseigenaars die duurzaam en sociaal verantwoordelijk bosbeheer en herbebossing toepassen.

 3. Kies het juiste papier voor uw afdrukbehoeften: normaal gecertificeerd papier van 75 of 80  g/m2, papier met een lager papiergewicht of kringlooppapier.

Voorbeelden van ongeschikt papier

Onderzoeksresultaten geven aan dat de volgende papiersoorten niet geschikt zijn voor gebruik in een laserprinter:

 • Chemisch bewerkt kopieerpapier dat geen carbonpapier bevat, ook bekend als papier zonder carbon
 • Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer;
 • Voorbedrukt papier dat is aangetast door de temperatuur in het verhittingsstation van de printer;
 • Voorbedrukt papier waarvoor registratie (nauwkeurige positionering van het afdrukgebied op de pagina) van meer dan ±2,3 mm (±0,9  inch) is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition; optische tekenherkenning). In sommige gevallen kan de registratie via een toepassing worden aangepast, waardoor afdrukken op deze formulieren toch mogelijk is.
 • Coated papier (uitwisbaar bankpostpapier), synthetisch papier, thermisch papier
 • Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak, gekruld papier
 • Kringlooppapier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europese standaard)
 • Papier lichter dan 60  g/m2
 • Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan

Ga naar www.lexmark.com voor meer informatie over duurzaamheid.

Was dit artikel nuttig?
Top